wielkanoc_wielki tydzien_graf

Wielki Tydzień

Wielki Tydzień – la Settimana Santa

Zapraszamy na niezwykłą podróż po włoskim Wielkim Tygodniu (Settimana Santa)! Dziś rozpoczyna się ten szczególny czas dla katolików na całym świecie, ale również i we Włoszech, gdzie około 80% populacji to katolicy. Wielki Tydzień to też różne wyrażenia i zwroty, które łączą się z tym szczególnym czasem. Oto kilka najważniejszych i najciekawszych zwrotów, które warto poznać:

#WielkiTydzień krok po kroku

Che cosa succede nella Settimana Santa?

Przejdź z nami przez poszczególne dni Wielkiego Tygodnia

wielki tydzien - namaszczenie stop

Lunedì Santo

Gesù a Betania – Jezus w Betanii

Maria unge i piedi di Gesù con del profumo 🌏>Maria namaszcza stopy Jezusa olejkiem

wielki tydzien

Martedì Santo

fra i discepoli – wśród uczniów

Gesù annuncia il tradimendo di Giuda e la negazione di Pietro 🌏 Jezus zapowiada zdradę Judasza i wyparcie Piotra

wielki tydzien_jezus i judasz

Mercoledì Santo

Giuda si organizza – Judasz się organizuje

Gesù conferma che Giuda vuole tradirlo per 30 denari 🌏 Jezus potwierdza, że Judasz chce go zdradzić za 30 srebrników.

wielkanoc_ostatnia wieczerza

Giovedì Santo

L’ultima cena – Ostatnia Wieczerza

Gesù fa la lavanda dei piedi ai discepoli. Istituisce l’Eucaristia e il sacerdozio. Poi si reca all’orto di Getsemani (degli ulivi)🌏 Jezus dokonuje obmycia nóg. Ustanawia Eucharystię i kapłaństwo. Potem udaje się do ogrodu oliwnego.

golgota

Venerdì Santo

sul Golgota – na Golgocie

La passione, la morte e il sepolcro di Gesù Cristo. La confessione del buon ladrone :”Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno” 🌏 Męka, śmierć i złożenie do grobu Jezusa Chrystusa. Wyznanie dobrego łotra :”wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”

święcenie jajek

Sabato Santo

Il giorno del silenzio – dzień ciszy

Il giorno di raccoglimento, la benedizione delle uova nelle parrocchie. La sera comincia la veglia di Risurezione che porta alla Liturgia solenne della Pasqua 🌏 Dzień skupienia, święcenie jajek w parafiach. Wieczorem rozpoczyna się czuwanie wielkanocne, które prowadzi do uroczystej Liturgii Paschalnej.

zmatwychwstanie

Domenica della Risurrezione – Pasqua

la gioia della Risurrezione – radość Zmartwychwstania

La Domenica di Pasqua è la celebrazione della resurrezione di Cristo. Si distribuiscono uova e dolci a forma di colomba e uovo. Si prepara un pranzo pasquale abbondante e gustoso🌏 Niedziela Wielkanocna jest celebracją zmartwychwstania Chrystusa. Rozdaje się jajka i słodycze w formie gołębia i jajka. Przygotowuje się obfity i smaczny obiad wielkanocny.

Wielki Tydzień i Wielkanoc – zebrane słownictwo

 • la Settimana Santa – Wielki Tydzień
 • ungere – namaszczać
 • il discepolo – uczeń (apostoł)
 • il tradimento – zdrada
 • la negazione – wyparcie
 • trenta denari – 30 srebrników
 • l’ultima cena – ostatnia wieczerza
 • istituire – ustanawiać
 • il sacerdozio – kapłaństwo
 • l’orto deli ulivi (Getsemani) – ogród oliwny
 • la lavanda dei piedi – obmycie nóg
 • recarsi a – udawać się do
 • il triduo pasquale – triduum paschalne
 • la passione – męka
 • la via crucis – droga krzyżowa
 • la morte – śmierć
 • il sepolcro – grób, złożenie do grobu
 • il raccoglimento – skupienie
 • la benedizione delle uova – święcenie jajek
 • la liturgia solenne della Pasqua – świąteczna liturugia paschalna
 • la risurrezione – zmartwychwstanie
 • la colomba pasquale – gołąb wielkanocny (babka)
 • il pranzo solenne – uroczysty obiad
 • le uova pasquali – jajka wielkanocne
język włoski

BUONA PASQUA

“DOBRYCH ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY”
wielkanoc_wielki tydzien_graf

Zostaw komentarz